Som offentlig leder er det ultimative mål at skabe værdi og velfærd for borgerne. Men hvordan? Det giver ”Ledelse i virkeligheden” et bud på.

Bogen handler om virkelig og virkningsfuld ledelse i praksis. Gennem personlige ledelsesfortællinger kommer vi med helt ind i ledelsens maskinrum på en af Danmarks Bedste Arbejdspladser og hører om  udfordringer, de svære valg og succeser.

Bogen er en håndsrækning til dig, der som leder ønsker at slippe magten og kontrollen og i stedet lede med tillid. I ”Ledelse i virkeligheden” får du inspiration til at skabe passion, et stærkere sammenhold, øge tilliden, gøre driftsledelse strategisk og til at få medarbejderne til at leve organisationens strategi.

Komplicerede modeller og komplekse teorier må du læse om i andre bøger. I ”Ledelse i virkeligheden” får du bud på konkrete ledelsesgreb, der skal til for, at vi på de offentlige arbejdspladser kan gøre en positiv forskel for borgerne, medarbejderne og velfærdssamfundet.

Som offentlig leder er det ultimative mål at skabe værdi og velfærd for borgerne. Men hvordan? Det giver ”Ledelse i virkeligheden” et bud på.

Bogen handler om virkelig og virkningsfuld ledelse i praksis. Gennem personlige ledelsesfortællinger kommer vi med helt ind i ledelsens maskinrum på en af Danmarks Bedste Arbejdspladser og hører om  udfordringer, de svære valg og succeser.

Bogen er en håndsrækning til dig, der som leder ønsker at slippe magten og kontrollen og i stedet lede med tillid. I ”Ledelse i virkeligheden” får du inspiration til at skabe passion, et stærkere sammenhold, øge tilliden, gøre driftsledelse strategisk og til at få medarbejderne til at leve organisationens strategi.

Komplicerede modeller og komplekse teorier må du læse om i andre bøger. I ”Ledelse i virkeligheden” får du bud på konkrete ledelsesgreb, der skal til for, at vi på de offentlige arbejdspladser kan gøre en positiv forskel for borgerne, medarbejderne og velfærdssamfundet.

Ledelse i virkeligheden

Fra ledersparring til konkrete resultater

250 DKK

Forfattere

Alfred Josefsen og Ann-Christina Matzen Andreasen i samarbejde med Rikke Strøyer Christophersen.

Slide 07

”Jeg kan anbefale denne bog, hvis du som offentlig leder gerne vil se effekten af din ledelse på både medarbejder- og borgerniveau. Bogen giver helt konkrete redskaber til at sikre et positivt arbejdsmiljø, sætte klare mål og sikre samskabelse til gavn for borgerne og økonomien. Jeg har kunnet overføre flere af bogens pointer direkte i mit ledelsesrum.”

Laila Lunddorf

områdeleder, Frederikssund Familieafdeling

Slide 08

”Her er en praksisnær ledelsesbog, der på smukkeste og mest autentiske vis deler tips og tricks, når man ønsker at opnå solide resultater gennem andre mennesker. Anbefales ikke kun til offentlig ledere men til alle, der skal skabe resultater gennem andre mennesker”.

Annitta Vejstrup

specialkonsulent, Københavns Kommune

Slide 010

”Ledelse i virkeligheden” oser af passion og lyst til ledelse! Det er en dejlig lettilgængelig bog med gode forslag til konkrete metoder, der gør en praktisk forskel i hverdagen – lige der hvor ledelse skal betyde noget! At der samtidig er et stædigt fokus på, at det hele handler om hvilken værdi, der skabes for borgeren (kunne lige så godt være kunden…) gør kun bogen endnu mere relevant.”

Arne Sørensen, underdirektør, Nykredit Direkte

Slide 09

”Bogen er let og hurtigt læst, selv om den er fuld af substans og tunge indsatser. JAC er af Great Place to Work blevet kåret til en af Danmarks bedste arbejdspladser i både 2016 og 2017. Det virkelig beundringsværdige er, at JAC samtidig leverer fantastiske resultater. Når man har læst bogen, forstår man meget bedre hvorfor! Og man får lyst til at gøre noget af det samme.”

Bent Gringer

chefkonsulent hos Kompetencesekretariatet

Slide 1

”Udfoldelse af ledelse baseret på udvikling af driften og uophørligt fokus på borgeren er det centrale tema i denne bog, der får glædeshårene til at rejse sig i nakken. Ledelse gør en forskel, når den udøves passioneret og krævende. Hvis alle offentlige ledere kaster sig frem på denne måde, vil Danmark blive et endnu bedre land at leve i.”

Allan Søgaard Larsen

formand for Ledelseskommissionen

Slide 2

”Det kræver mod og vilje at blive en god leder. Denne bog giver fantastisk inspiration, hvis man som leder tør miste fodfæste for en stund. Jeg er blevet inspireret til at rammesætte på en helt ny måde.”

Berit Kronby

forstander, Rygaardcentret

Slide 03

”Opløftende læsning om engageret ledelse, der gør en forskel for medarbejdere og borgere. Der tegnes et ærligt og konkret billede af ledere, der modigt og med succes udlever de værdier, de har etableret i organisationen. Det er tydeligt, at en ledergruppe kan nå langt via sparring og træning.”

Martin Præstegaard

departementschef Finansministeriet

Slide 04

”Dette er en enkel og ligefrem bog om en succeshistorie. En historie om, hvordan ledelsen i et kommunalt kompetencecenter gennem sparring med en erfaren ekstern ledelsescoach fandt frem til fælles mening og skabte en positiv udvikling. Bogen flugter ledelseskommissionens anbefalinger om, at der skal sættes fokus på borgerne og driften.”

Kurt Klaudi Klausen

professor, Syddansk Universitet

Slide 05

”Spændende, konkret og nærværende. At investere i ledelsessparring i en travl hverdag hjælper med at fastholde fokus, fælles mening og retning, også når hverdagens drift buldrer afsted. Det er en ærlig fortælling om at holde fast, give tid og at ville medarbejderinvolveringen. Det er en bog med virkelige og virksomme ledelsesværktøjer.”

Emma Winther

leder af plejecentret Kastaniehaven og medlem af ledelseskommissionen

Slide 06

”At være leder i det offentlige er en gave. Det bekræfter denne bog og forfatterne bag. Jeg har fået konkrete ledelsesværktøjer, som jeg kan anvende direkte i mit ledelsesteam ved at læse denne praksisfortælling, der på eksemplarisk vis omsætter ledelsesteori til handling. Det behøver ikke at være så svært, men vi skal ville det og turde gøre det.”

Mia Borchers

daglig pædagogisk leder, Skolerne i Snekkersten

Alfred Josefsen

siger selv, at hans mission er at skabe bedre ledelse i Danmark og omtaler sig som ledelsesinspirator. Han fungerer som coach, forfatter og foredragsholder. Var medlem af ledelseskommissionen og er adjungeret professor på CBS. Han er cand.merc., tidligere mangeårig direktør for Irma og formand for en række bestyrelser; Unicef, Krogerup Højskole, Sport One Danmark, Aveny-T m.fl. Er forfatter til ”Kære Irma”, ”Min Passion for Ledelse” og ”I ØJENHØJDE”.

Ann-Christina Matzen Andreasen

er vildt optaget af, hvordan man helt konkret kan skabe bedre resultater for borgere og medarbejdere gennem ledelse. Hun er foredragsholder, uddannet folkeskolelærer og cand.mag. i psykologi og pædagogik. Har været offentlig leder i 13 år. Centerleder på Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret siden 2012.

Rikke Strøyer Christophersen

er stærkt drevet af at formidle den betydning, som offentlig ledelse har for velfærden og den enkelte borgers liv. Hun er uddannet cand.comm. og har været kommunikationsmedarbejder på Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret siden 2005.

Indhold

FORORD VED FRANK E. ANDERSEN

PROLOG

INDLEDNING

1 LEDELSE GENNEM MENNESKER

Alfreds ledelsesfilosofi

2 PASSION SOM DRIVKRAFT

Meningen med JAC

Ledersparring: “Find ind til kernen”

En fælles retning får liv

Effekt af en fælles retning

Ledelseslæring

3 SÆT DET RIGTIGE HOLD – SAMMENHOLD

De svære personalesager

Ledersparring: “Kan og vil”-modellen

“Kan og vil”-modellen i praksis

Effekt af at have sat det rigtige hold

Ledelseslæring

4 TILLID SOM AKTIVT STOF

Krisen kradser

Ledersparring: “Tillidstrappen”

Tillid i praksis

Effekt af mere tillid

Ledelseslæring

5 STRATEGISK DRIFTSLEDELSE

Drift uden fremdrift

Ledersparring: “Fiskekuttermodellen”

Ledelse af driften

Effekt af strategisk driftsledelse

Ledelseslæring

6 MEDARBEJDERNE ER STRATEGIEN

Samskabelse

Strategiproces med alle medarbejdere

Effekt af strategien

Ledelseslæring

7 LEDELSESLÆRING I VIRKELIGHEDEN

Enkle midler skaber de stærkeste resultater

TAK

BILAG

8

12

16

22

23

26

28

31

34

43

48

50

52

53

56

62

67

70

72

73

78

94

97

100

102

103

107

115

119

122

124

126

136

142

144

145

147

148